Phát triển bền vững với Ecosilky

Khi biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường đã và đang gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho tương lai của chúng ta. Ecosilky đang dẫn đầu trong việc phát triển bền vững bằng cách sản xuất và nghiên cứu các loại vải tự nhiên phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).